"act funny" — Słownik kolokacji angielskich

act funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj się zabawny
  1. act czasownik + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "I knew he was going to go upstairs and start acting funny."

    Podobne kolokacje: