ANGIELSKI NA WIOSNĘ -40%!Ostatnie dni promocji na kurs eTutor angielski.Sprawdź

"act" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

act czasownik

act + rzeczownik
Kolokacji: 5
ability to act • time to act • failure to act • act out one's fantasies • act out one's part
czasownik + act
Kolokacji: 46
stop acting • study acting • start acting • begin acting • become acting • appointed acting • fail to act • pursue acting • continue acting • ...
act + przyimek
Kolokacji: 49
act out • act against • act upon • act up • act within • ...
act + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 259
act quickly • act alone • act independently • act accordingly • act responsibly • act decisively • act differently • act properly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
1. act quickly = działaj szybko act quickly
2. act alone = działaj w pojedynkę act alone
5. act accordingly = zachowywać się odpowiednio act accordingly
6. act responsibly = działać odpowiedzialnie act responsibly
8. act decisively = działaj zdecydowanie act decisively
9. act properly = działaj jak należy act properly
10. act improperly = działaj nieprawidłowo act improperly
11. act strangely = dziwnie się zachowuj act strangely
12. act swiftly = działaj prędko act swiftly
14. act well = działaj dobrze act well
15. act fast = działaj szybko act fast
16. act directly = działaj bezpośrednio act directly
17. act effectively = działaj skutecznie act effectively
19. act illegally = działać niezgodnie z prawem act illegally
21. simply act = po prostu działaj simply act
23. merely act = jedynie działaj merely act
24. later act = później działaj later act
25. act primarily = działaj pierwotnie act primarily
26. act promptly = działaj natychmiast act promptly
27. act suspiciously = zachowywać się podejrzanie act suspiciously
29. act strange = dziwnie się zachowywać act strange
30. generally act = ogólnie działaj generally act
31. act normally = działaj zwykle act normally
32. act surprised = akt zaskoczył act surprised
34. act wisely = działaj mądrze act wisely
35. act crazy = zachowaj się szalony act crazy
36. occasionally act = od czasu do czasu działaj occasionally act
37. act tough = zgrywać twardziela, kozaczyć act tough
38. act reasonably = postępuj rozsądnie act reasonably
39. act mainly = działaj głównie act mainly
40. act irresponsibly = działaj nieodpowiedzialnie act irresponsibly
41. act rashly = działaj pochopnie act rashly
42. act solely = działaj wyłącznie act solely

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.