"consistently funny" — Słownik kolokacji angielskich

consistently funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie zabawny
  1. consistently przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thus far, they haven't been able to harness it and make it consistently funny.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo