"funny sight" — Słownik kolokacji angielskich

funny sight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny wzrok
  1. funny przymiotnik + sight rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What a pity that no one could appreciate this funny sight!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo