"far funnier" — Słownik kolokacji angielskich

far funnier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko zabawniejszy
  1. far przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dammit polish supporter you beat me to it, and were far funnier in the process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo