"inherently funny" — Słownik kolokacji angielskich

inherently funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z natury zabawny
  1. inherently przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    And there is something inherently funny in that, especially if he's the straight man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo