PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry czasownik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 17
dry one's hands • dry one's eyes • dry one's hair • dry one's tears • dry blood • ...
czasownik + dry
Kolokacji: 4
finish drying • begin drying • start drying • hang drying
dry + przyimek
Kolokacji: 17
dry up • dry out • dry off • dry on • dry in • ...
dry + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
dry quickly • slowly dry • completely dried • carefully dry • dry rapidly • ...

dry przymiotnik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 280
dry season • dry forest • dry land • dry mouth • dry air • dry climate • dry summer • dry weather • dry cleaner • dry condition • dry lip • ...
czasownik + dry
Kolokacji: 28
run dry • feel dry • go dry • keep dry • suck dry • ...
przysłówek + dry
Kolokacji: 33
completely dry • relatively dry • suddenly dry • extremely dry • fairly dry • ...
dry + przyimek
Kolokacji: 13
dry with • dry for • dry in • dry on • dry to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.