PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dry branch" — Słownik kolokacji angielskich

dry branch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyschnięta gałąź
  1. dry przymiotnik + branch rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The sound of her neck breaking was like a dry branch snapping.