PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"branch" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "branch" po angielsku

branch ***

rzeczownik
 1. gałąź [COUNTABLE]
  This tree has a lot of curling branches. (To drzewo ma wiele poskręcanych gałęzi.)
  A bird sat on a branch. (Ptak usiadł na gałęzi.)
  I fell off a branch and broke my leg. (Spadłem z gałęzi i złamałem nogę.)
 2. oddział, filia, przedstawicielstwo (np. firmy, organizacji), ekspozytura [COUNTABLE]
  There is a branch of my company in Poland. (W Polsce jest oddział mojej firmy.)
  We have over 50 branches all over the world. (Mamy na całym świecie przeszło 50 filii.)
 3. ministerstwo, wydział, departament (np. w rządzie) [COUNTABLE]
  My wife and I work at the same branch. (Moja żona i ja pracujemy w tym samym wydziale.)
  He works at the finance branch. (On pracuje w ministerstwie finansów.)
 4. dziedzina, gałąź (np. nauki) [COUNTABLE]
  Alternative medicine is an interesting branch of science. (Medycyna alternatywna to ciekawa dziedzina nauki.)
  She is interested in the music therapy branch. (Ona interesuje się dziedziną muzykoterapii.)
 5. rozgałęzienie, rozwidlenie (np. drogi, rzeki) [COUNTABLE]
  This branch leads to the highway. (To rozwidlenie prowadzi do autostrady.)
  We lost them at the branch of the road. (Zgubiliśmy ich na rozwidleniu drogi.)
  zobacz także: fork
 6. gałąź (rodu, rodziny) [COUNTABLE]
  I don't know any of the younger branch of the family. (Nie znam nikogo z młodszej gałęzi rodziny.)
 7. gałąź (języka) [COUNTABLE]
  All Germanic languages are a branch of the Indo-European language. (Wszystkie języki grupy germańskiej są gałęzią języka indoeuropejskiego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rozgałęzić się, rozwidlać się (np. droga, rzeka) [INTRANSITIVE]
  The road branches, so which way should we go? (Droga się rozwidla, więc w którym kierunku powinniśmy iść?)
  When the river branches, go right - you'll finally reach our camp. (Kiedy rzeka się rozwidli, skręcajcie w prawo - w końcu dotrzecie do naszego obozu.)
  zobacz także: fork

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "branch"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo