"branch library" — Słownik kolokacji angielskich

branch library kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkt biblioteczny
  1. branch rzeczownik + library rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is the only green branch library in the system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo