Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry bed" — Słownik kolokacji angielskich

dry bed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suche łóżko
  1. dry przymiotnik + bed rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are grateful for the dry bed and the free food.

    Podobne kolokacje:

podobne do "dry bed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dry bed" po angielsku

rzeczownik