PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dry earth" — Słownik kolokacji angielskich

dry earth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sucha ziemia
  1. dry przymiotnik + earth rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Our feet sank into the dry red earth as we moved around the rear of the low building.

    Podobne kolokacje: