"whole earth" — Słownik kolokacji angielskich

whole earth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała ziemia
  1. whole przymiotnik + earth rzeczownik
    Silna kolokacja

    The whole Earth as seen from 22,300 miles away, out in space.

    Podobne kolokacje: