PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry przymiotnik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 280
dry season • dry forest • dry land • dry mouth • dry air • dry climate • dry summer • dry weather • dry cleaner • dry condition • dry lip • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
(7) skin, smile, scalp
Kolokacji: 3
(9) dock, docking
Kolokacji: 2
(10) ice, snow, flake
Kolokacji: 3
(11) leaf, foliage, frond
Kolokacji: 3
(14) good, cargo, ink
Kolokacji: 3
(15) eye, throat, hole, fly, needle
Kolokacji: 5
(21) clothes, wash, clothing, suit
Kolokacji: 4
(22) wood, straw, log, stalk, husk
Kolokacji: 5
(24) wit, humor, rot, sarcasm, fact
Kolokacji: 5
(27) heat, cold, warmth
Kolokacji: 3
(28) cough, sob
Kolokacji: 2
(29) sense, texture, shade
Kolokacji: 3
(30) habitat, environment, wall
Kolokacji: 3
(33) twig, branch, bark
Kolokacji: 3
(36) moat, ditch
Kolokacji: 2
(37) martini, gin
Kolokacji: 2
(39) part, ration, piece
Kolokacji: 3
(40) surface, cave, floor
Kolokacji: 3
(41) hair, cloth, towel, material
Kolokacji: 4
(43) bean, fruit, seed, pea, pod
Kolokacji: 5
(45) heave, heaving
Kolokacji: 2
(47) store, storage, deposition
Kolokacji: 3
(49) town, landscape
Kolokacji: 2
(50) one, pair
Kolokacji: 2
(51) tinder, kindling, firewood
Kolokacji: 3
1. dry yeast = sypkie drożdże dry yeast
2. dry matter = sucha masa dry matter
3. dry thing = sucha rzecz dry thing
4. dry lubricant = suchy smar dry lubricant
(54) sponge, rub
Kolokacji: 2
(55) Moss, crust, plate
Kolokacji: 3
(56) mix, mixture, plaster
Kolokacji: 3
(57) hay, mountain
Kolokacji: 2
(58) meat, chicken, sausage, salami
Kolokacji: 4
(59) plateau, upland, champagne
Kolokacji: 3
(60) cell, sauna, room
Kolokacji: 3
(61) taste, salt, finish
Kolokacji: 3
(62) sink, sump
Kolokacji: 2
czasownik + dry
Kolokacji: 28
run dry • feel dry • go dry • keep dry • suck dry • ...
przysłówek + dry
Kolokacji: 33
completely dry • relatively dry • suddenly dry • extremely dry • fairly dry • ...
dry + przyimek
Kolokacji: 13
dry with • dry for • dry in • dry on • dry to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.