"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry przymiotnik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 280
dry season • dry forest • dry land • dry mouth • dry air • dry climate • dry summer • dry weather • dry cleaner • dry condition • dry lip • ...
czasownik + dry
Kolokacji: 28
run dry • feel dry • go dry • keep dry • suck dry • ...
przysłówek + dry
Kolokacji: 33
completely dry • relatively dry • suddenly dry • extremely dry • fairly dry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) relatively, comparatively
Kolokacji: 2
1. suddenly dry = nagle suchy suddenly dry
2. barely dry = skąpo suchy barely dry
3. seasonally dry = sezonowo suchy seasonally dry
4. once dry = kiedyś suchy once dry
5. abnormally dry = nienormalnie suchy abnormally dry
6. scarcely dry = niezbyt suchy scarcely dry
7. surprisingly dry = zadziwiająco suchy surprisingly dry
8. noticeably drier = zdecydowanie suchszy noticeably drier
(4) extremely, exceedingly
Kolokacji: 2
(7) particularly, especially
Kolokacji: 2
(8) painfully, terribly
Kolokacji: 2
dry + przyimek
Kolokacji: 13
dry with • dry for • dry in • dry on • dry to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.