Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry mouth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dry mouth" po angielsku

dry mouth cancer treatments and cause a dry mouth.
rzeczownik
  1. sjalopenia, hiposaliwacja (zmniejszone wydzielanie śliny)
  2. suchość w ustach, suchość jamy ustnej, kserostomia

"dry mouth" — Słownik kolokacji angielskich

dry mouth kolokacja
  1. dry przymiotnik + mouth rzeczownik = sjalopenia, hiposaliwacja (zmniejszone wydzielanie śliny)
    Bardzo silna kolokacja

    I'm sure that many of your little girls had very dry mouths.

    Podobne kolokacje: