TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dry up in" — Słownik kolokacji angielskich

dry up in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysychać w
  1. dry czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    At this part, the river can dry up in summer.

    Podobne kolokacje: