Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry desert" — Słownik kolokacji angielskich

dry desert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyschnięta pustynia
  1. dry przymiotnik + desert rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A dead cricket fell out of it and struck the floor with a dry desert click.

    Podobne kolokacje: