TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry czasownik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 17
dry one's hands • dry one's eyes • dry one's hair • dry one's tears • dry blood • ...
czasownik + dry
Kolokacji: 4
finish drying • begin drying • start drying • hang drying
dry + przyimek
Kolokacji: 17
dry up • dry out • dry off • dry on • dry in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) up, out, off, on, in, ...
Kolokacji: 8
1. dry up = wytrzeć (np. naczynia ściereczką) dry up
2. dry out = całkowicie wyschnąć dry out
3. dry off = wyschnąć dry off
4. dry on = suszyć na dry on
5. dry in = suszyć w dry in
6. dry with = suszyć z dry with
7. dry to = suszyć aby dry to
8. dry for = suszyć dla dry for
(2) into, in, at, from, by, ...
Kolokacji: 9
dry + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
dry quickly • slowly dry • completely dried • carefully dry • dry rapidly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.