PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry czasownik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 17
dry one's hands • dry one's eyes • dry one's hair • dry one's tears • dry blood • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. dry one's hands = suszyć czyjś ręce dry one's hands
2. dry one's eyes = otrzeć łzy dry one's eyes
3. dry one's hair = suszyć włosy dry one's hair
4. dry one's tears = suszyć czyjś łzy dry one's tears
5. dry blood = sypka krew dry blood
czasownik + dry
Kolokacji: 4
finish drying • begin drying • start drying • hang drying
dry + przyimek
Kolokacji: 17
dry up • dry out • dry off • dry on • dry in • ...
dry + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
dry quickly • slowly dry • completely dried • carefully dry • dry rapidly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.