TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry czasownik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 17
dry one's hands • dry one's eyes • dry one's hair • dry one's tears • dry blood • ...
czasownik + dry
Kolokacji: 4
finish drying • begin drying • start drying • hang drying
dry + przyimek
Kolokacji: 17
dry up • dry out • dry off • dry on • dry in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) up, out, off, on, in, ...
Kolokacji: 8
(2) into, in, at, from, by, ...
Kolokacji: 9
1. dry into = suszyć do dry into
2. dry up in = wysychać w dry up in
3. dry at = suszyć przy dry at
4. dry from = suszyć z dry from
5. dry by = suszyć przez dry by
6. dry before = wysusz wcześniej dry before
7. dry under = wysusz poniżej dry under
8. dry after = wysusz potem dry after
9. dry over = suszyć ponad dry over
dry + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
dry quickly • slowly dry • completely dried • carefully dry • dry rapidly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.