Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry one's hands" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dry one's hands" po angielsku

czasownik
  1. osuszyć ręce

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"dry one's hands" — Słownik kolokacji angielskich

dry one's hands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suszyć czyjś ręce
  1. dry czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I dried my hands again and sat back in the seat.

    Podobne kolokacje: