TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dry to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dry to" po angielsku

obrazek do "dry" po polsku obrazek do "dry" po polsku
przymiotnik
 1. suchy
  Let's change into some dry clothes. (Przebierzmy się w jakieś suche rzeczy.)
  Is the washing dry now? (Czy pranie jest już suche?)
  Your skin is dry, put some cream on it. (Twoja skóra jest sucha, posmaruj ją kremem.)
  przeciwieństwo: wet
 2. suchy, bezdeszczowy
  July was a very dry month. (Lipiec był bardzo suchym miesiącem.)
  The best time to travel to Africa is during the dry season. (Pora sucha jest najlepszym czasem na podróż do Afryki.)
  I hope that the weekend will be dry - I want to go on a trip. (Mam nadzieję, że weekend będzie bezdeszczowy - chcę pojechać na wycieczkę.)
 3. wyschnięty, przesuszony
  I threw out those dry flowers. (Wyrzuciłem tamte wyschnięte kwiaty.)
  She keeps dry flowers in books. (Ona trzyma wyschnięte kwiaty w książkach.)
 4. ironiczny (np. poczucie humoru)
  I have a dry sense of humour. (Mam ironiczne poczucie humoru.)
  He always tells dry jokes. (On zawsze opowiada ironiczne żarty.)
  He has a dry wit. (On ma ironiczne poczucie humoru.)
 5. nudny, oschły
  Her dry tone makes me depressed. (Jej oschły ton głosu sprawia, że dostaję depresji.)
  This topic is dry, can we change it? (Ten temat jest nudny, możemy go zmienić?)
 6. zakazujący handlu i spożywania alkoholu
  The United States was dry for fourteen years during prohibition. (Stany Zjednoczone zakazywały handlu i spożywania alkoholu przez czternaście lat podczas prohibicji.)
  This is a dry country - you can't drink here. (To jest kraj zakazujący handlu i spożywania alkoholu - nie możesz tu pić.)
 7. niepijący, trzeźwy (o alkoholiku)
  He's been dry for eight months now. (On jest niepijący od ośmiu miesięcy.)
  I have to stay dry for my children. (Muszę zostać trzeźwy dla moich dzieci.)
 8. beznamiętny (np. głos)
  She has such a dry voice. (Ona ma taki beznamiętny głos.)
  Her dry face worries me. (Jej beznamiętna twarz mnie martwi.)
 9. spragniony potocznie
  I'm so dry, can you give me some water? (Jestem taki spragniony, czy możesz dać mi trochę wody?)
  Your dog looks dry - you should give him some water or milk. (Twój pies wygląda na spragnionego - powinieneś dać mu trochę wody albo mleka.)
 10. wytrawny (o winie)
  I often drink dry wine at parties. (Często piję wytrawne wino na imprezach.)
  Do you prefer dry or sweet wine? (Wolisz wino wytrawne czy słodkie?)
czasownik
 1. suszyć, schnąć [przechodni/nieprzechodni]
  Hang the clothes up to dry. (Rozwieś ubrania, żeby wyschły.)
  You cannot dry it in a dryer. (Nie możesz tego suszyć w suszarce.)
  I need to dry my hair. (Muszę wysuszyć włosy.)
  Your hair is wet. Dry yourself with a towel. (Twoje włosy są mokre. Wysusz się ręcznikiem.)
 2. zasuszać [przechodni/nieprzechodni]
  I dried the rose he gave me on our first date. (Zasuszyłam różę, którą dał mi na naszej pierwszej randce.)
  This leaf is so beautiful and colourful, I'll dry it. (Ten liść jest taki piękny i kolorowy, zasuszę go.)
 3. wycierać się [przechodni/nieprzechodni]
  Dry yourself with one towel and wrap yourself in the other. (Wytrzyj się jednym ręcznikiem i owiń się drugim.)
 4. osuszać (np. ranę) [przechodni/nieprzechodni]
rzeczownik
 1. konserwatysta  BrE
  Dries don't like changes and value tradition. (Konserwatyści nie lubią zmian i cenią tradycję.)
  My grandfather is a dry, he believes in traditional values. (Mój dziadek jest konserwatystą, wierzy w tradycyjne wartości.)
 2. zwolennik wprowadzenia prohibicji  AmE
  He's a dry, he wants to forbid everyone from drinking alcohol. (On jest zwolennikiem wprowadzenia prohibicji, chce zabronić wszystkim spożywania alkoholu.)
  His son is an alcoholic so he became a dry. (Jego syn jest alkoholikiem, więc on stał się zwolennikiem wprowadzenia prohibicji.)
przysłówek
 1. suche
  Take your dry clothes to your room. (Zabierz swoje suche ubrania do swojego pokoju.)
  My shoes are dry even though it's raining. (Chociaż pada, moje buty są suche.)
czasownik
 1. wytrzeć (np. naczynia ściereczką)
  Can you dry the dishes, please? (Czy możesz wytrzeć naczynia, proszę?)
  Dry the table and put those plates on it. (Wytrzyj stół i połóż na nim te talerze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zapomnieć swojej kwestii (o aktorze) slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"dry to" — Słownik kolokacji angielskich

dry to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suszyć aby
 1. dry czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Blood had dried the back of Richard's shirt to his skin.

  Podobne kolokacje:
 2. dry przymiotnik + to przyimek
  Zwykła kolokacja

  Without at least this much extra water, the concrete would be too dry to place.

  Podobne kolokacje: