PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"niepijący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niepijący" po polsku

niepijący

obrazek do "teetotaller" po polsku
przymiotnik
 1. dry ****
  • niepijący, trzeźwy (o alkoholiku)
   He's been dry for eight months now. (On jest niepijący od ośmiu miesięcy.)
   I have to stay dry for my children. (Muszę zostać trzeźwy dla moich dzieci.)
 2. teetotal , TT (skrót)
 3. nondrinking
  • niepijący (o osobie niepijącej)
rzeczownik
 1. teetotaller BrE , teetotaler AmE , także: teetotalist
  • abstynent, niepijący (osoba niepijąca alkoholu)
   She doesn't drink any alcohol as she is a teetotaller. (Ona nie pije alkoholu, bo jest abstynentką.)
   important nie mylić z: abstinent
 2. non-drinker , także: nondrinker
obrazek do "drink" po polsku obrazek do "have" po polsku
czasownik
 1. drink ****   [przechodni/nieprzechodni]
  What would you like to drink? (Co chciałbyś do picia?)
  She drank a glass of water. (Ona wypiła szklankę wody.)
  Can I have something to drink? (Czy mogę prosić coś do picia?)
 2. have *****
  • jeść, pić [przechodni]
   Let's have dinner. (Zjedzmy obiad.)
   "Why are you so weak?" "I didn't have breakfast." ("Czemu jesteś taki słaby?" "Nie jadłem śniadania.")
rzeczownik
 1. imbibe
czasownik
 1. neck ***
 2. partake oficjalnie , partake of something
idiom
 1. down something *****
  • wyżłopać, wypić potocznie
   He downed the beer and belched. (On wyżłopał piwo i beknął.)
   After the race, she downed a whole bottle of water. (Po wyścigu ona wypiła całą butelkę wody.)
czasownik
 1. consume **