TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dried in" — Słownik kolokacji angielskich

dried in kolokacja
Popularniejsza odmiana: dry in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysuszony w
  1. dry czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    Water might dry on them in an hour or less.

    Podobne kolokacje: