PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dry ground" — Słownik kolokacji angielskich

dry ground kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyschnięty teren
  1. dry przymiotnik + ground rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were on higher and drier ground now; the bush around them did not go up so high.

    Podobne kolokacje: