TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"ground" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ground rzeczownik

rzeczownik + ground
Kolokacji: 99
burial ground • training ground • hunting ground • cricket ground • breeding ground • parade ground • fishing ground • testing ground • ...
ground + rzeczownik
Kolokacji: 153
ground floor • ground level • ground force • ground beetle • ground troop • ground rule • ground crew • Ground Zero • ground cover • ...
ground + czasownik
Kolokacji: 76
ground shakes • ground includes • ground begins • ground breaking • ground trembles • ground seems • ground hosts • ground holds • ...
czasownik + ground
Kolokacji: 151
break ground • lose ground • gain ground • give ground • provide grounds • stand one's ground • hold one's ground • ...
przymiotnik + ground
Kolokacji: 232
high ground • common ground • middle ground • solid ground • moral ground • fertile ground • flat ground • rocky ground • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 62
1. high ground = tereny wyżej położone high ground
2. common ground = płaszczyzna porozumienia, wspólna płaszczyzna, wspólny język common ground
3. middle ground = stanowisko kompromisowe, złoty środek middle ground
5. moral ground = moralna ziemia moral ground
6. fertile ground = podatny grunt fertile ground
7. flat ground = ziemia mieszkania flat ground
8. rocky ground = skalisty teren rocky ground
9. neutral ground = grunt neutralny, terytorium neutralne neutral ground
11. bare ground = naga ziemia bare ground
12. sacred ground = święta ziemia sacred ground
13. legal ground = podstawa prawna legal ground
14. rough ground = nierówny teren rough ground
15. dry ground = wyschnięty teren dry ground
  • They were on higher and drier ground now; the bush around them did not go up so high.
  • The sun baked the ground dry from the morning rain.
  • Eager hands had pushed the car up on dry ground.
  • There weren't any real tracks, but the dry ground was too smooth.
  • After all, I would have to give up hope of sleeping on dry ground.
  • In fact, they were already on dry ground, and still he held her in his arms.
  • They cleared the stream and were back on dry ground again.
  • I thought with nostalgia of my couch on the hard dry ground.
  • It was good to get my feet on dry ground again.
  • The bull charged on and reached the hard dry ground.
16. soft ground = miękka ziemia soft ground
17. religious ground = religijna podstawa religious ground
18. open ground = otwarty teren (niezabudowany) open ground
19. hard ground = twarda ziemia hard ground
20. frozen ground = zamarznięta ziemia frozen ground
21. new ground = nowa ziemia new ground
22. low ground = nisko położone tereny low ground
23. political ground = polityczna ziemia political ground
24. uneven ground = nierówna ziemia uneven ground
25. shaky ground = niepewna podstawa shaky ground
26. old ground = stara ziemia old ground
27. safe ground = bezpieczny teren safe ground
28. wet ground = mokra ziemia wet ground
29. good ground = dobra podstawa good ground
30. reasonable ground = uzasadniona podstawa reasonable ground
31. firm ground = grunt zwarty firm ground
32. familiar ground = znany temat familiar ground
33. dangerous ground = niebezpieczna ziemia dangerous ground
34. humanitarian ground = humanitarny powód humanitarian ground
35. constitutional ground = konstytucyjna podstawa constitutional ground
36. muddy ground = ubrudzona błotem ziemia muddy ground
37. technical ground = techniczna ziemia technical ground
38. medical ground = medyczna ziemia medical ground
39. extensive ground = rozległy teren extensive ground
40. sufficient ground = wystarczająca podstawa sufficient ground
41. holy ground = święta ziemia holy ground
42. large ground = duża ziemia large ground
43. cold ground = zimna ziemia cold ground
44. economic ground = gospodarcza podstawa economic ground
45. damp ground = wilgotna ziemia damp ground
46. broken ground = zaorany grunt, przekopany grunt broken ground
47. procedural ground = proceduralna ziemia procedural ground
48. white ground = biała ziemia white ground
49. similar ground = podobna podstawa similar ground
50. marshy ground = teren bagnisty marshy ground
51. main ground = główna ziemia main ground
52. sandy ground = piaszczysta ziemia sandy ground
53. landscaped ground = urządzony teren landscaped ground
54. important ground = ważna ziemia important ground
55. environmental ground = środowiskowa ziemia environmental ground
56. ethical ground = podstawa etyczna ethical ground
57. dusty ground = zakurzony teren dusty ground
58. ideological ground = ideologiczna ziemia ideological ground
59. fair ground = piękny teren fair ground
60. barren ground = jałowa ziemia barren ground
61. dark ground = ciemna ziemia dark ground
62. swampy ground = bagienna ziemia swampy ground
przyimek + ground
Kolokacji: 34
below ground • close to the ground • of ground • for ground • off the ground • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.