PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"completely dry" — Słownik kolokacji angielskich

completely dry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie suchy
  1. completely przysłówek + dry przymiotnik
    Silna kolokacja

    He nodded in agreement with himself, and his mouth went completely dry.