PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"relatively dry" — Słownik kolokacji angielskich

relatively dry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stosunkowo suchy
  1. relatively przysłówek + dry przymiotnik
    Silna kolokacja

    He quickly pulled a shirt out of his pack, along with a cloak to try to keep relatively dry.