Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry bone" — Słownik kolokacji angielskich

dry bone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sucha kość
  1. dry przymiotnik + bone rzeczownik
    Silna kolokacja

    But every wash we've crossed the past ten days has been bone dry.

    Podobne kolokacje:

podobne do "dry bone" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dry bone" po angielsku

przymiotnik
idiom
rzeczownik