PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dry throat" — Słownik kolokacji angielskich

dry throat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyschnięte gardło
  1. dry przymiotnik + throat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He looked a long time, his throat tight and dry.