Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"throat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

throat rzeczownik

throat + rzeczownik
Kolokacji: 31
throat cancer • throat cut • throat infection • throat surgery • throat muscle • ...
throat + czasownik
Kolokacji: 33
throat feels • throat tightens • throat closes • throat goes • throat constricts • ...
czasownik + throat
Kolokacji: 119
clear one's throat • cut one's throat • catch in one's throat • swell of throat • make in one's throat • rise in one's throat • ...
przymiotnik + throat
Kolokacji: 37
sore throat • dry throat • persistent throat • white throat • Deep Throat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. sore throat = chore gardło, bolące gardło, ból gardła sore throat
2. dry throat = wyschnięte gardło dry throat
  • He looked a long time, his throat tight and dry.
  • He had a dry throat, too, and kept asking for water.
  • She tried to speak, but at first no sound came out of her dry throat.
  • He seemed to be having difficulty with a dry throat.
  • They would be difficult to force down her dry throat.
  • He had to try more than once to get his dry throat to form a sound.
  • Looking up with eyes that could not see her, he tried to say something, but there was no voice in his dry throat.
  • She simply couldn't get a word through her dry throat.
  • We will now make up for lost time and dry throats.
  • The doctor forced the words out of his dry throat.
3. persistent throat = wytrwałe gardło persistent throat
4. white throat = blade gardło white throat
5. Deep Throat = Głębokie Gardło Deep Throat
6. parched throat = suche gardło parched throat
7. human throat = ludzkie gardło human throat
przyimek + throat
Kolokacji: 27
in one's throat • of one's throat • at one's throat • from one's throat • to one's throat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.