TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"throat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

throat rzeczownik

throat + rzeczownik
Kolokacji: 31
throat cancer • throat cut • throat infection • throat surgery • throat muscle • ...
throat + czasownik
Kolokacji: 33
throat feels • throat tightens • throat closes • throat goes • throat constricts • ...
czasownik + throat
Kolokacji: 119
clear one's throat • cut one's throat • catch in one's throat • swell of throat • make in one's throat • rise in one's throat • ...
przymiotnik + throat
Kolokacji: 37
sore throat • dry throat • persistent throat • white throat • Deep Throat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. sore throat = chore gardło, bolące gardło, ból gardła sore throat
2. dry throat = wyschnięte gardło dry throat
3. persistent throat = wytrwałe gardło persistent throat
4. white throat = blade gardło white throat
  • It has a glossy black top to the head and a white throat.
  • The adult male has a grey head and a white throat.
  • Below its bright chestnut head, it has a white throat.
  • It was a trim little head with a very small bill and a snowy white throat.
  • The female is similar but with a white throat and belly.
  • Bold black pattern on belly and back, clear white throat.
  • There was a ring of purple and blue about her white throat.
  • It hung from her white throat on a fine chain of gold.
  • The flowers are deep purple to blue with white throats.
  • The male has a dark grey head, black eye mask and white throat.
5. Deep Throat = Głębokie Gardło Deep Throat
6. parched throat = suche gardło parched throat
7. human throat = ludzkie gardło human throat
przyimek + throat
Kolokacji: 27
in one's throat • of one's throat • at one's throat • from one's throat • to one's throat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.