BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"persistent throat" — Słownik kolokacji angielskich

persistent throat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytrwałe gardło
  1. persistent przymiotnik + throat rzeczownik
    Silna kolokacja

    Stop taking this medication and call your doctor promptly if you develop any signs of an infection such as high fever, chills, or persistent sore throat.

powered by  eTutor logo