Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry powder" — Słownik kolokacji angielskich

dry powder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suchy proszek
  1. dry przymiotnik + powder rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was a pouch of dry powder in his belt.

    Podobne kolokacje:

podobne do "dry powder" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dry powder" po angielsku

rzeczownik
idiom