Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry laugh" — Słownik kolokacji angielskich

dry laugh kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suchy śmiech
  1. dry przymiotnik + laugh rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She stared for a moment, then gave a low, dry laugh.

    Podobne kolokacje: