"feel dry" — Słownik kolokacji angielskich

feel dry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź spragnionym
  1. feel czasownik + dry przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    His mouth didn't always feel so dry before an operation.