Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry environment" — Słownik kolokacji angielskich

dry environment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyschnięte środowisko
  1. dry przymiotnik + environment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is able to stand both dry and damp environments.