Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry sound" — Słownik kolokacji angielskich

dry sound kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suchy dźwięk
  1. dry przymiotnik + sound rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her mouth opened and she made two or three dry little sounds.

    Podobne kolokacje: