Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry leaf" — Słownik kolokacji angielskich

dry leaf kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyschnięty liść
  1. dry przymiotnik + leaf rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She could hear the dry leaves blowing over the garden wall.

    Podobne kolokacje: