PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dry wind" — Słownik kolokacji angielskich

dry wind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suchy wiatr
  1. dry przymiotnik + wind rzeczownik
    Silna kolokacja

    During the summer, with the hot dry winds coming off the mountains, a good percentage of the water probably doesn't even hit the ground.

    Podobne kolokacje: