PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dry good" — Słownik kolokacji angielskich

dry good kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suchy dobry
  1. dry przymiotnik + good rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He later went into business with his brothers in dry goods and groceries.

    Podobne kolokacje: