"durable good" — Słownik kolokacji angielskich

durable good kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytrzymały dobry
  1. durable przymiotnik + good rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Durable goods are items expected to last three years or more.

    Podobne kolokacje: