TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good rzeczownik

rzeczownik + good
Kolokacji: 43
consumer good • household good • leather good • trade good • capital good • material good • ...
good + rzeczownik
Kolokacji: 28
goods yard • goods traffic • goods store • goods order • goods vehicle • ...
good + czasownik
Kolokacji: 40
good sheds • good comes • good moves • good includes • good arrives • ...
czasownik + good
Kolokacji: 87
sell goods • buy goods • produce goods • transport goods • import goods • carry goods • purchase goods • export goods • ship goods • ...
przymiotnik + good
Kolokacji: 158
baked good • durable good • foreign good • dry good • American good • grave good • cheap good • worldly good • certain good • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. baked good = pieczony dobry baked good
  • Durable goods are items expected to last three years or more.
  • Today's report showed that sales of durable goods rose 1.3 percent for the month.
  • "And the durable goods report gave it just that today," she said.
  • Over all, orders for durable goods rose by 5.5 percent last month.
  • And so the durable goods report gave the market less of a boost than it might have a month ago.
  • The single largest increase came in the area of durable goods manufacturing.
  • Total orders for durable goods rose 1.9 percent, more than expected, to $192.68 billion last month.
  • Durable goods are manufactured products expected to last at least three years.
  • For August, sales of durable goods, items expected to last three or more years, were up 2.3 percent.
  • Durable goods are relatively expensive items expected to last more than three years.
3. foreign good = zagraniczny dobry foreign good
4. dry good = suchy dobry dry good
5. American good = Amerykański dobry American good
6. grave good = grób dobry grave good
7. cheap good = tani dobry cheap good
9. certain good = pewny dobry certain good
10. agricultural good = rolniczy dobry agricultural good
11. electronic good = elektroniczny dobry electronic good
12. Chinese good = Chiński dobry Chinese good
13. industrial good = przemysłowy dobry industrial good
14. basic good = podstawowy dobry basic good
15. public good = dobro publiczne public good
16. European good = Europejczyk dobry European good
17. electrical good = elektryczny dobry electrical good
19. Japanese good = Japoński dobry Japanese good
20. British good = Brytyjczycy dobry British good
21. essential good = niezbędny dobry essential good
22. new good = nowy dobry new good
23. military good = wojska dobry military good
24. expensive good = drogi dobry expensive good
25. Western good = Zachodni dobry Western good
przyimek + good
Kolokacji: 15
of goods • for goods • on goods • with goods • in goods • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.