Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry moat" — Słownik kolokacji angielskich

dry moat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sucha fosa
  1. dry przymiotnik + moat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Below him, to the left, is the moat, a good city block or two in width, mostly dry.

    Podobne kolokacje: