Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry year" — Słownik kolokacji angielskich

dry year kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suchy rok
  1. dry przymiotnik + year rzeczownik
    Silna kolokacja

    This would have been taken, I guess, but for the dry years.

    Podobne kolokacje: