Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry grass" — Słownik kolokacji angielskich

dry grass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyschnięta trawa
 1. dry przymiotnik + grass rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He walked slowly, his feet silent on the dry grass.

  Podobne kolokacje:
 2. dry czasownik + grass rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  From 1907 to 1965 the Van Der Leij factory operated, drying grass, and pressing oil.

  Podobne kolokacje: