Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"dry wood" — Słownik kolokacji angielskich

dry wood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suche drzewo
  1. dry przymiotnik + wood rzeczownik
    Silna kolokacja

    He showed them a stick of dry wood, and spoke a word to it.

    Podobne kolokacje: