BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uszkodzenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uszkodzenia" po polsku

uszkodzenia

rzeczownik
 1. pounding *
  • uszkodzenia, zniszczenia
   The city was left with a massive pounding after the war. (Po wojnie, miasto miało ogromne zniszczenia.)
czasownik
 1. cause damage
przymiotnik
 1. extensive damage
obrazek do "damage" po polsku
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [przechodni]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. wreck *  
 3. mutilate
 4. endamage
phrasal verb
 1. bang up
obrazek do "injury" po polsku obrazek do "damage" po polsku F3 Tornado Damage (Online Tornado ... Sciatic nerve damage
rzeczownik
 1. injury ***
  • uraz, uszkodzenie, kontuzja [policzalny lub niepoliczalny]
   He suffered a head injury that brought on total amnesia. (On doznał urazu głowy, który spowodował całkowitą amnezję.)
   She received only minor injuries in the car accident. (Ona odniosła tylko niewielkie obrażenia w wypadku samochodowym.)
   I received a knee injury after the training. (Po treningu doznałem kontuzji kolana.)
   link synonim: insult
 2. damage ****
  • uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia) [niepoliczalny]
   The damage is not very big but you will still have to pay for it. (Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.)
   There probably isn't any damage, he told himself. (Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.)
 3. harm ***
 4. failure ***
 5. insult *
 6. scathe , także: scath przestarzale
 7. vulnus
 8. endamaging
 9. mutilating
 10. wrecking  
czasownik
 1. harm ***

Powiązane zwroty — "uszkodzenia"

przymiotnik
rzeczownik
inne
czasownik
phrasal verb
inne

"uszkodzenia" — Słownik kolokacji angielskich

cause damage kolokacja
 1. cause czasownik + damage rzeczownik = spowodować szkody, uszkodzenia
  Bardzo silna kolokacja

  The report could cause significant political damage to those on the list.

powered by  eTutor logo