PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warzywo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "warzywo" po polsku

warzywo

obrazek do "vegetable" po polsku seasonal vegetables like
rzeczownik
 1. vegetable *** , także: veggie AmE potocznie , także: veggy AmE potocznie , także: vege NZE potocznie
  • warzywo, jarzyna
   A good diet should include plenty of vegetables. (Dobra dieta powinna zawierać dużo warzyw.)
   She's a vegetarian and eats only vegetables. (Ona jest wegetarianką i je tylko warzywa.)
   Would you like some vegetable soup? (Chciałbyś trochę zupy warzywnej?)
   My mum says that if I eat a lot of vegetables, I won't catch a cold. (Moja mama mówi, że jeśli będę jadł dużo warzyw, to się nie przeziębię.)
   You should add more vegetables to your soup. (Powinieneś dodać więcej warzyw do twojej zupy.)
 2. vegetable ***
  • warzywo, roślina (osoba sparaliżowana na skutek uszkodzenia mózgu) obraźliwie [policzalny]
   Do you know it's offensive to call somebody in a coma "a vegetable"? (Wiesz, że to obraźliwe nazywać kogoś w śpiączce "warzywem"?)
   His brain was injured, he's a vegetable. (Jego mózg został uszkodzony, on jest warzywem.)
   link synonim: cabbage
  • hetero, heteryk, warzywo (slangowe określenie na osobę heteroseksualną)  AmE slang [policzalny]
   Jack likes Ted but Ted is a vegetable. (Jackowi podoba się Ted, ale Ted jest hetero.)
   Is he really a vegetable? (Czy on naprawdę jest heterykiem?)
 3. cabbage *

powered by  eTutor logo